Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia sektorowego: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”