Zapraszamy Kancelarie Prawne do składania ofert na kompleksową obsługę prawną

Niniejszym zapraszamy Kancelarie Prawne do składania ofert na kompleksową obsługę prawną Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

Oferty prosimy składać na biuro@zukpiekoszow.pl z dopiskiem “Oferta na obsługę prawną’

Zapraszamy.