ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą           
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę taśm filtracyjnych do prasy osadu na oczyszczalni ścieków.
Wymiary taśm:
- 1,0 m x 9,45 m
- 1,0 m x 6,25 m.

Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 09.09.2016r.