ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODCZYTÓW

Informujemy, że w okresie od 2 do 10 grudnia nie będzie prowadzony spis stanów wodomierzy przez inkasenta. Odczyty będą kontynuowane od 13 grudnia i prowadzone wg kolejności ustalonej w harmonogramie od 2 grudnia.