Zmiana zasad przyjmowania interesantów

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.  informuje że ruch interesantów po budynku Spółki odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 41 3061012