ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI

Szanowni Państwo informujemy, iż w ostatnich dniach nastąpiły zmiany w organach Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w dniu 21 kwietnia 2021 roku podjęło uchwałę nr 1/2021 w sprawie powołania Pani Magdaleny Barbary Merty na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z niniejszą uchwałą Pani Magdalena Barbara Merta od 1 maja 2021 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęło uchwałę nr 2/2021 w sprawie odwołania Pana Andrzeja Piotra Paździerza z członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie na posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 roku podjęła uchwałę nr 6/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. Zgodnie z niniejszą uchwałą Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Grażyna Tatar. Kolejna podjęta przez Radę Nadzorczą Uchwała nr 7/2021 dotyczyła powołania Pana Andrzeja Piotra Paździerza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

Wszystkie zmiany w strukturze spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłaszane są przez Spółkę do KRS.

W najbliższych dniach protokoły i uchwały podejmowane przez organy Spółki będą sukcesywnie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.