Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia zlokalizowanego na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance.

KOMUNIKAT

DECYZJA