O zakładzie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów,
tel. 41 375 14 62; 41 306 10 12, tel. kom. 536 112 239
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy.

KRS: 0000310731

Kapitał zakładowy: 23 005 000,00 zł.

NIP 959-18-30-843, REGON 260241972.

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Łopusznie o/Piekoszów:

87 8499 0008 0400 1397 2000 0001.

Nr BDO 000028220.