RODO

Informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów
  2. Osobą reprezentującą Administratora jest: Andrzej Paździerz
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest: Robert Łabuda, kontakt: inspektor@cbi24.pl