Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
w imieniu Miasta i Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka

Rada Nadzorcza Spółki
Grażyna Tatar – Przewodnicząca
Aleksandra Śreniawska – Członek
Magdalena Barbara Merta – Członek

Zarząd Spółki
Andrzej Piotr Paździerz – Prezes Zarządu