Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
w imieniu Miasta i Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów Teresę Jakubowską

Rada Nadzorcza Spółki
Marcel Szmit – Członek
Przemysław Siwek – Członek
Kamil Ślifierz – Członek

Zarząd Spółki
Andrzej Piotr Paździerz – Prezes Zarządu