Aktualności

Szukaj wpisów

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

AWARIA TELEFONÓW USUNIĘTA

Informujemy, że można już dzwonić na numery 41 375 14 62 oraz 41 306 10 12. Wszystkie pozostałe numery komórkowe podawane wcześniej są również dostępne.

PROBLEMY Z DODŹWONIENIEM SIĘ DO ZAKŁADU – AWARIA

W związku z awarią telefoniczną numerów 41 375 14 62 oraz 41 306 10 12 (przerwany kabel w ziemi, brak możliwości szybkiej naprawy) prosimy o kontakt telefoniczny na następujące numery telefoniczne: – BIURO: tel. kom.: 536 112 239 – Zamawianie usługi wozem asenizacyjnym – tel. kom.: 536 112 239 (pon.-pt.,…

ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI

Szanowni Państwo informujemy, iż w ostatnich dniach nastąpiły zmiany w organach Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w dniu 21 kwietnia 2021 roku podjęło uchwałę nr 1/2021 w sprawie powołania Pani Magdaleny Barbary Merty na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z niniejszą uchwałą Pani…

ODCZYTY WODOMIERZY HARMONOGRAM (AKTUALIZACJA)

Zmiany w harmonogramie odczytów wodomierzy I tydzień maja: – 4 – 5 maja Szczukowskie Górki; – 5 –  7 maja Zajączków, Szczukowice; II tydzień maja: – 10 – 14 maja Szczukowice; – 10 – 11 maja Bławatków; – 12 maja Skałka; – 13 maja Gałęzice; – 13 – 14 maja…

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ PODPISANE

Miło nam poinformować, że Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Zakres porozumienia obejmuje: – konsultacje w określeniu tematyki prac dyplomowych studentów Politechniki kierunków: technologia wody i ścieków, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii adresujących bieżące i przyszłe problemy przedsiębiorstwa; – współdziałanie w organizacji praktyk zawodowych…

ROZPOCZYNAMY ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY

Już dziś rozpoczynamy odczyty stanów wodomierzy. Tydzień przed weekendem majowym: – 27-28 kwietnia: Wierna, Wesoła; – 28-30 kwietnia: Zajączków, Szczukowskie Górki. Pierwszy tydzień maja: – 4 maja Zajączków, Szczukowskie Górki; – 5-6 maja Bławatków; – 7 maja Skałka; – 5-7 maja Szczukowice.   W zależności od sytuacji mogą nastąpić niewielkie…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY SZCZUKOWSKIE GÓRKI

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Szczukowskie Górki  że w dniu 09.03.2021  w godz.13.00-14.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na przyłączu wodociągowym. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZETARG NA „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIEKOSZOWIE”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ

PRZERWY W DOSTAWIE WODY 19.02.2021- PIEKOSZÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa – ulice Częstochowska, Słoneczna, Kolejowa, Chęcińska, Strażacka i część ulicy Czarnowskiej i mieszkańców miejscowości Micigózd – ul. Południowa i Spokojna o przerwie w dostawie wody, w związku z awarią na sieci wodociągowej.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY 23.02.2021- PIEKOSZÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa – ulice Częstochowska, Słoneczna, Kolejowa, Chęcińska, Strażacka i część ulicy Czarnowskiej i mieszkańców miejscowości Micigózd – ul. Południowa i Spokojna o przerwie w dostawie wody, w związku z podłączeniem nowego odbiorcy do sieci wodociągowej we wtorek 23 lutego br. w godzinach 11:00-13:00.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY- PIEKOSZÓW OS. OGRODNIK

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów ul. Klonowej, ul Kasztanowej, ul Jarzębinowej, ul Poziomkowej, ul Brzoskwiniowej, ul Jagodowej, ul Agrestowej że w dniu 4.02.2021  w godz.8.30.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

CHLOROWANIEN UJĘĆ WODY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje że w dniu 3 lutego 20121r planowanie jest chlorowanie ujęć wody : -Szczukowskie Górki -Szczukowice -Piekoszów II W związku z czym możliwe jest chwilowe pogorszenie się smaku i zapachu wody związanej z śladową ilością chloru w sieci wodociągowej odbiorców wyżej wymienionych ujęć.

Przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ

CHWILOWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY- GAŁĘZICE

W związku z planowanymi testami uruchomienia nowej przepompowni wody w gm. Chęciny w dniach 04-18 stycznia 2021r. i koniecznością przełączenia zasilania dostaw wody z ujęcia Lesica dla miejscowości Charężów. ZUK w Piekoszowie informuje mieszkańców m. Gałęzice o nr 77,78,79,80 o możliwości chwilowych przerw w dostawie wody lub spadku ciśnienia w…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY JAWORZNIA ZAGÓRZE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości  Jaworznia Zagórze  że w dniu 18.12.2020  w godz.11.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY ŁAZISKA, JAWORZNIA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Łaziska, Jaworznia  że w dniu 07.12.2020  w godz.8.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY ŁUBNO, ŁOSIEŃ

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Łubno , Łosień  że w dniu 04.12.2020  w godz.10.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów ul Częstochowska, Wolności, Kolejowa, Słoneczna, Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Widokowa, Chęcińska, Wspólna że w dniu 03.12.2020  w godz.08.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW UL. CZARNOWSKA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów ul Czarnowska, że w dniu 17.11.2020  w godz.08.00-16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci powstałą z przyczyn lezących po stronie wykonawcy budowy drogi. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-urbanistycznej inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”…

PRZETARG NA „ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.   1)       Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie niezależne części: a) część nr 1 – wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów”, polegającego na…

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”, nr ref. 02/PP/2020, ponieważ w prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 20 października 2020 r., do godz. 10.00, nie wpłynęła żadna oferta. BZP – ogłoszenie o…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCIACH ZASILANYCH Z UJĘCIA W SZCZUKOWICACH

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości: Jaworznia, Jaworznia Fabryczna, Łaziska, Jaworznia – Gniewce, Jaworznia Zagórze, Janów, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek., że w dniu 09.10.2020r.  w godz.10.00-11.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci elektrycznej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

ZMIANA ZASAD PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zarażenia koronawirusem COVID-19 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.  wprowadza do odwołania zakaz poruszania się interesantów po budynku Spółki. Interesancie, prosimy o wrzucenie korespondencji do urny w przedsionku. Dokumenty będą rejestrowane co 2 dni. W niejasnych przypadkach lub brakach w dokumentacji –…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY SKAŁKA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Skałka, że w dniu 01.10.2020r.  w godz.9.00.00-14.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY JULIANÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Julianów, że w dniu 30.09.2020r.  w godz.9.00.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Przetarg na „Rozbudowę systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.   1)       Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie niezależne części: a) część nr 1 – wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Nowe ujęcie wody w…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY JANÓW DOLNY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Janów Dolny, że w dniu 28.08.2020r.  w godz.8.30.00-14.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW, OS. 40-LECIA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów: 40–lecia, że w dniu 05.08.2020r. (czwartek) w godz. 11.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, mieszkańców ulicy Stara Wola w Piekoszowie o przerwie w dostawie wody w dniu 27 lipca 2020r. w godzinach od 9:00 do 12:00,  ze względu na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Przełączenie wodociągu

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców ulic: Ogrodowa, Chęcińska, Słoneczna, Czarnowska, Pogodna i koło 20 numerów z ulicy Częstochowskiej o przełączeniu sieci wodociągowej z ujęcia Piekoszów I na ujęcie Piekoszów II, w związku z trwającymi pracami przyłączeniowymi nowych odbiorców. Zmiany obowiązują do 27 lipca 2020 r.  

Brak wody – Wincentów

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości: Wincentów, że w dniu 6.07.2020 r. w godz. 0.00 – 8.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane usuwaniem awarii. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

BRAK WODY – JAWORZNIA ZAGÓRZE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości: Jaworznia Zagórze, że w dniu 27.06.2020 r. w godz. 7.30.00 – 14.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane usuwaniem awarii. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW, OS. 40-LECIA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów: 40–lecia, że w dniu 25.06.2020r. (czwartek) w godz. 11.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

BRAK WODY – JAWORZNIA ZAGÓRZE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości: Jaworznia Zagórze, że w dniu 15.06.2020 r. w godz. 9.00 – 14.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane usuwaniem awarii. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody z ujęć Górki Szczukowskie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.06.2020r. w godzinach 8.00- 11.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w związku z pracami na sieci energetycznej. Powyższa informacja dptyczy mieszkańców miejscowości zasilanych z ujęcia wody Górki Szczukowskie.

Informacja dla interesantów

Informujemy , że od dnia 08.06.2020r przywracamy ruch petentów w biurze ZUK. Zasady przyjmowanie interesantów: 1. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 41 375 14 62 2. W biurze nie może przebywać więcej niż 3 interesantów. 3. Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie obowiązują maseczki oraz rękawiczki.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW, OS. 40-LECIA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów: . 40–lecia, że w dniu 22.05.2020r. (piątek) w godz. 10.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW, OS. 40-LECIA, OS. OGRODNIK, UL CZARNOWSKA, AGRESTOWA, BRZOSKWINIOWA, JAGODOWA, PRZEMYSŁOWA, ZGODY, OGRODOWA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów Os. 40-lecia, Os. Ogrodnik, Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa ul Czarnwoska, Przemysłowa, Zgody, Ogrodowa. że w dniu 06.05.2020r  w godz.23.00-3.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

BRAK WODY – BRYNICA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości: Brynica, że w dniu 27.04.2020 r. w godz. 12.40 – 14.40  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane usuwaniem awarii. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Awaria rurociągu –przełączenie odbiorców zasilanych z ujęcia wody Piekoszów I w dn. 19.03.2020 na zasilanie z ujęć: Piekoszów II i Górki Szczukowskie

akład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z awarią rurociągu tłocznego pomiędzy studnią głębinową a zbiornikiem wieżowym na ujęciu wody Piekoszów I, w dniu 19.03.2020r. przełącza mieszkańców zasilanych w wodę z tego ujęcia na zasilanie z ujęć: Piekoszów II i Górki Szczukowskie. Po usunięciu…

Przerwa w dostawie wody Janów, Jaworznia, Łaziska, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.03.2020r. wystąpią przerwy w dostawie wody do miejscowości Janów, Jaworznia, Łaziska, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek w godzinach 7-11 oraz 19-22. Przerwa w dostawie wody wynika z planowego wyłączenia zasilania przez Zakład Energetyczny na linii energetycznej, do której…

Przerwa w dostawie wody z ujęć Górki Szczukowskie i Szczukowice.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.03.2020r. występują przerwy w dostawie wody z ujęć Górki Szczukowskie i Szczukowice, w związku z awarią sieci energetycznej i brakiem zasilania dla w/w obiektów. Powyższe przerwy dotyczą mieszkańców miejscowości: Janów, Jaworznia, Łaziska, Rykoszyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Jeżynów, Lasek,…

Janów, Jaworznia, Łaziska, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek, – przerwy w dostawie wody w dniu 24.02.2020 r. i 25.02.2020

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje o przerwach w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Janów, Jaworznia, Łaziska, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek, w dniach: 24.02.2020 – w godz. 7.00-12.00 25.02.2020 – w godz. 15.00-21.00, w związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy…

Piekoszów: Os. Ogrodnik, Os. 40–lecia, ul. Poziomkowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Jagodowa, ul. Agrestowa-PRZERWY W DOSTAWIE WODY W DNIU 014.02.2020 R.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów: Os. Ogrodnik, Os. 40–lecia, ul. Poziomkowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Jagodowa, ul. Agrestowa, że w dniu 14.02.2020r. (piątek) w godz. 8.00-11.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Micigózd – przerwy w dostawie wody 22.01.2020r.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.  informuje mieszkańców miejscowości Micigózd, ulice: Częstochowska, Wrzosowa, Starowiejska, Leśna, Słoneczna, że w dniu 22.01.2020r. w godzinach 9.00 – 12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, związane z planowanymi pracami na sieci wodociągowej.  Przepraszamy mieszkańców za powstałe utrudnienia.  

Przerwy w dostawie wody w dniu 13.01.2020r.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje  miejscowości: Łaziska, Jaworznia Zagórze, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek oraz Gałęzice, że w dniu 13.01.2020r w godz. 7.00-10.00, 12.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej . Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU “Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie OGŁOSZENIE SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa 2020 ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz ofertowy ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ-1 ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_7_DO_SIWZ

1 2 5