Aktualności

Szukaj wpisów

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU FAKTUR PRZEZ POCZTĘ

W związku z docierającymi do nas zgłoszeniami dotyczącymi znacznych opóźnień w dostarczaniu wystawianych i przesyłanych przez Spółkę faktur, informujemy że usługi Poczty Polskiej zostały przez przedsiębiorstwo zareklamowanie a w najbliższym czasie będziemy szukać rozwiązań alternatywnych. Osoby, które korzystają z poczty elektronicznej prosimy o przesyłanie lub podawanie adresów e-mail, na które będziemy…

PRZETARG NA ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Usługi„ Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie” BZP SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ

OD 31 GRUDNIA 2021 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE TARYFY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 31 grudnia 2021 roku obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekoszów na okres 3 lat. Decyzja nr KR.RZT.70.406.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w…

PRZETARG NA ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05), zawartości piaskowników (19 08 02) oraz skratek (19 08 01) z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”. SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ

ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODCZYTÓW

Informujemy, że w okresie od 2 do 10 grudnia nie będzie prowadzony spis stanów wodomierzy przez inkasenta. Odczyty będą kontynuowane od 13 grudnia i prowadzone wg kolejności ustalonej w harmonogramie od 2 grudnia.

MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa zaopatrywanych w wodę z ujęcia Piekoszów II, iż ze względu na awarię na sieci, mogą występować przerwy w dostawie wody do momentu usunięcia awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Ze względu na usuwanie awarii na sieci wodociągowej, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców części ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie (między innymi firmy: Lewiatan, Biedronka, Stacja Paliw BP, Mega Styro, Żłobek Gminny, Zakład Fryzjerski) o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 12:30 do 15:30 w dniu 25 listopada br….

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW UL CZARNOWSKA

Ze względu na prace na sieci wodociągowej, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców ulicy: Czarnowskiej od numeru 1 do 33  w Piekoszowie o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 9:00 do 11:00 w dniu 23 listopada br. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW

Ze względu na prace na sieci wodociągowej firmy TRAKT, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców ulicy: Hetmańskiej, Rycerskiej, Książęcej, Basztowej, Królewskiej  w Piekoszowie o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 11:30 do 14:00 w dniu 15 listopada br. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Pikoszów. Realizacja metodą “zaprojektuj i wybuduj:” BZP PFU SIWZ zał. nr 2-dane-historyczne-wydobycie-wody zał. nr 3 – formularz oferty zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 5 –…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY ŁAZISKA, JAWORZNIA ZAGÓRZE

Ze względu na prace na sieci wodociągowej firmy TRAKT, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców ulicy: Hetmańskiej, Rycerskiej, Książęcej, Basztowej  w Piekoszowie o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 11:00 do 13:00 w dniu 02 listopada br. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Pikoszów. Realizacja metodą “zaprojektuj i wybuduj:” BZP PFU SIWZ zał. nr 2-dane-historyczne-wydobycie-wody zał. nr 3 – formularz oferty zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 5 –…

PRZERWA W DOSTAWIE WODY: GAŁĘZICE

Ze względu na prace na sieci wodociągowej, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Gałęzic o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 11:00 do 12:00 w dniu 22 października br. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY: MICIGÓZD

Ze względu na prace serwisowe na sieci wodociągowej, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców miejscowości Micigózd – ul. Częstochowska, Wrzosowa Leśna i Starowiejska  o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 11:00 do 15:00 w dniu 20 października br. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Informujemy, iż otrzymaliśmy ustną decyzję oraz zgodę na podanie jej do publicznej wiadomości od Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o przydatności wody do spożycia z ujęcia Szczukowskie Górki. Ze względów proceduralnych pisemna decyzja zostanie zamieszczona na stronie kilka godzin później. Dziękujemy druhom strażakom z jednostek OSP w Brynicy, Piekoszowie, Rykoszynie i…

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAOPATRYWANIA W WODĘ

Informujemy, że dziś w sobotę pracownicy ZUK oraz Druhowie Strażacy dowozili wodę do miejscowości zaopatrywanych z ujęcia Szczukowskie Górki w ilości zaplanowanej na dziś i jutro. W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i racjonalne gospodarowanie ponieważ kolejny raz dostarczać wodę będziemy w poniedziałek.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, iż w związku z wystąpieniem bakterii grupy coli na ujęciu Górki Szczukowskie, woda z tego ujęcia od 8 października 2021 r. poddawana jest chlorowaniu celem wyeliminowania zagrożenia.

Przerwa w dostawie wody Janów

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców miejscowości Janów o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 9:00 do 11:00 w dniu 05 października br. ze względu na prace na przyłączu wodociągowym. Za utrudnienia przepraszamy.

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Pikoszów. Realizacja metodą “zaprojektuj i wybuduj:” PFU SIWZ zał.-nr-2-dane-historyczne-wydobycie-wody zał. nr 3 – formularz oferty (002) zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 5 – oświadczenie o…

Protokół z otwarcia ofert

Poniżej w linku załączono protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn. „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Piekoszów”. Protokół z otwarcia ofert

Informacja dotycząca rozliczeń – nowa usługa EBOK

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zakończył procedurę rozliczania faktur zaliczkowych, które nie będą już wystawiane. Faktury będą oparte o rzeczywiste zużycie. Zakład będzie przeprowadzał odczyty wodomierzy trzy razy w roku: I raz w okresie od stycznia do końca kwietnia; II raz od maja do końca…

Trwają konsultacje społeczne w sprawie tzw. inicjatywy lokalnej

Na stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie widnieje obwieszczenie Wójta Gminy Piekoszów z dnia 17 sierpnia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących uchwały Rady Gminy Piekoszów w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Piekoszów. To bardzo istotne z punktu widzenia budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zapraszamy…

Przetarg na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW UL. OGRODOWA

Ze względu na awarie na sieci wodociągowej, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców ulicy: Ogrodowej  w Piekoszowie o możliwości wstrzymania dostawy wody w godzinach od 12:00 do 15:00 w dniu 13 sierpnia br. Za utrudnienia przepraszamy.

Przetarg „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY BŁAWATKÓW

Ze względu na prace serwisowe na przyłączu wodociągowym. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców w miejscowości Bławatków  o możliwości wstrzymania dostawy wody.w godzinach od 11:00 do 12:00 w dniu 15 czerwca br. Za utrudnienia przepraszamy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE – LOKALIZACJA PSZOK

Opis przedmiotu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów dotyczących miejsca lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Od 2013 roku nasza Gmina w przetargach nieograniczonych wybiera przedsiębiorstwo, które prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku z możliwością pozyskania środków na budowę gminnego PSZOK–u a zarazem częściowego zniwelowania dynamiki rosnących cen za gospodarowanie odpadami gmina przystępuje do konsultacji miejsca lokalizacji…

ZMIANA GODZIN PRACY ZUK

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązują nowe godziny pracy Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, w których klienci mogą kontaktować się z przedsiębiorstwem lub załatwiać sprawy osobiście. Poniedziałek 7.30 – 15.30 Wtorek 7.30 – 15.30 Środa 9.00 – 17.00 Czwartek 7.30 – 15.30 Piątek 7.30 – 15.30

AWARIA TELEFONÓW USUNIĘTA

Informujemy, że można już dzwonić na numery 41 375 14 62 oraz 41 306 10 12. Wszystkie pozostałe numery komórkowe podawane wcześniej są również dostępne.

PROBLEMY Z DODŹWONIENIEM SIĘ DO ZAKŁADU – AWARIA

W związku z awarią telefoniczną numerów 41 375 14 62 oraz 41 306 10 12 (przerwany kabel w ziemi, brak możliwości szybkiej naprawy) prosimy o kontakt telefoniczny na następujące numery telefoniczne: – BIURO: tel. kom.: 536 112 239 – Zamawianie usługi wozem asenizacyjnym – tel. kom.: 536 112 239 (pon.-pt.,…

ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI

Szanowni Państwo informujemy, iż w ostatnich dniach nastąpiły zmiany w organach Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w dniu 21 kwietnia 2021 roku podjęło uchwałę nr 1/2021 w sprawie powołania Pani Magdaleny Barbary Merty na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z niniejszą uchwałą Pani…

ODCZYTY WODOMIERZY HARMONOGRAM (AKTUALIZACJA)

Zmiany w harmonogramie odczytów wodomierzy I tydzień maja: – 4 – 5 maja Szczukowskie Górki; – 5 –  7 maja Zajączków, Szczukowice; II tydzień maja: – 10 – 14 maja Szczukowice; – 10 – 11 maja Bławatków; – 12 maja Skałka; – 13 maja Gałęzice; – 13 – 14 maja…

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ PODPISANE

Miło nam poinformować, że Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Zakres porozumienia obejmuje: – konsultacje w określeniu tematyki prac dyplomowych studentów Politechniki kierunków: technologia wody i ścieków, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii adresujących bieżące i przyszłe problemy przedsiębiorstwa; – współdziałanie w organizacji praktyk zawodowych…

ROZPOCZYNAMY ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY

Już dziś rozpoczynamy odczyty stanów wodomierzy. Tydzień przed weekendem majowym: – 27-28 kwietnia: Wierna, Wesoła; – 28-30 kwietnia: Zajączków, Szczukowskie Górki. Pierwszy tydzień maja: – 4 maja Zajączków, Szczukowskie Górki; – 5-6 maja Bławatków; – 7 maja Skałka; – 5-7 maja Szczukowice.   W zależności od sytuacji mogą nastąpić niewielkie…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY SZCZUKOWSKIE GÓRKI

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Szczukowskie Górki  że w dniu 09.03.2021  w godz.13.00-14.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na przyłączu wodociągowym. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

PRZETARG NA „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIEKOSZOWIE”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ

PRZERWY W DOSTAWIE WODY 19.02.2021- PIEKOSZÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa – ulice Częstochowska, Słoneczna, Kolejowa, Chęcińska, Strażacka i część ulicy Czarnowskiej i mieszkańców miejscowości Micigózd – ul. Południowa i Spokojna o przerwie w dostawie wody, w związku z awarią na sieci wodociągowej.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY 23.02.2021- PIEKOSZÓW

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Piekoszowa – ulice Częstochowska, Słoneczna, Kolejowa, Chęcińska, Strażacka i część ulicy Czarnowskiej i mieszkańców miejscowości Micigózd – ul. Południowa i Spokojna o przerwie w dostawie wody, w związku z podłączeniem nowego odbiorcy do sieci wodociągowej we wtorek 23 lutego br. w godzinach 11:00-13:00.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY- PIEKOSZÓW OS. OGRODNIK

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Piekoszów ul. Klonowej, ul Kasztanowej, ul Jarzębinowej, ul Poziomkowej, ul Brzoskwiniowej, ul Jagodowej, ul Agrestowej że w dniu 4.02.2021  w godz.8.30.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z awarią na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

CHLOROWANIEN UJĘĆ WODY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje że w dniu 3 lutego 20121r planowanie jest chlorowanie ujęć wody : -Szczukowskie Górki -Szczukowice -Piekoszów II W związku z czym możliwe jest chwilowe pogorszenie się smaku i zapachu wody związanej z śladową ilością chloru w sieci wodociągowej odbiorców wyżej wymienionych ujęć.

Przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. SIWZ ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ

CHWILOWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY- GAŁĘZICE

W związku z planowanymi testami uruchomienia nowej przepompowni wody w gm. Chęciny w dniach 04-18 stycznia 2021r. i koniecznością przełączenia zasilania dostaw wody z ujęcia Lesica dla miejscowości Charężów. ZUK w Piekoszowie informuje mieszkańców m. Gałęzice o nr 77,78,79,80 o możliwości chwilowych przerw w dostawie wody lub spadku ciśnienia w…

PRZERWY W DOSTAWIE WODY JAWORZNIA ZAGÓRZE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości  Jaworznia Zagórze  że w dniu 18.12.2020  w godz.11.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z pracami na sieci wodociągowej. Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.

1 2 5