Informacja

W związku z pojawieniem się bakterii z grupy coli w próbce wody
pobranej z Ujęcia Miedzianka. Wprowadzony zostaje zakaz
używania wody do celów spożywczych, przygotowywania potraw ,
mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, mycia noworodków .

Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Bławatków, Młynki, Gałęzice, Lesica, Wesoła, Skałka

Woda do celów spożywczych będzie dowożona specjalistycznym wozem Wodociągów Kieleckich.
Prosimy o przygotowanie pojemników i naczyń.
Woda do celów gospodarczych będzie dowożona w miarę potrzeb przez wozy OSP.

Decyzja