INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, informuje że podejrzenie wystąpienia bakterii typu E.coli
na ujęciach Piekoszów I oraz Piekoszów II po przeprowadzonych badaniach zostało wykluczone.
W związku z tym, woda w sołectwach Micigózd, Piekoszów oraz Wincentów jest zdatna do spożywania.