Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., po otrzymaniu informacji
z firmy Nordkalk Sp. z o. o. Zakład  w Miedziance o planowanych pracach remontowych
w hydroforni, informuje mieszkańców miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Bławatków,
Młynki, Gałęzice, Lesica, Wesoła, Skałka, że w dniach 27.09.2018, 28.09.2018 i 01.10.2018r.
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody nie przekraczające trzech godzin na dobę.