Informacja

W związku z dużym zainteresowaniem usługą wypompowania nieczystości samochodem asenizacyjnym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uruchamia kursy w soboty. Koszt usługi – 260 zł brutto. Zgłoszeń można dokonywać pod numerami 41 375 14 62 lub 41 306 10 12.