Informacja

PGE Dystrybucja S.A. Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Kielcach informuje, że w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w linii energetycznej 15kV zasilającej stację transformatorową „Szczukowice nr 813”, możliwa będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej dla obiektów wodociągowych zlokalizowanych w miejscowości Szczukowice. Wyłączenie dopływu energii elektrycznej do w/w obiektu zaplanowane jest w dniu 24.10.2016r. w godz. 8.00 – 11.00