INFORMACJA

Dnia 17.12.2016r w godz 11.00-13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
-Szczukowice
-Górki Szczukowskie
-Podzamcze
-Julianów
-Micigózd
-Brynica
-Jaworznia
-Janów