Informacja

W związku z awarią sieci energetycznej dnia 18.04.2017 występują przerwy w dostawie wody
do miejscowości  Jaworznia, Janów , Łaziska. Przywrócenie dostawy wody nastąpi po usunięciu usterki.