Informacja

W związku z pracami na lini energetycznej niezależnymi od ZUK dnia 01.08.2017r
w godzinach 08.00-18.00 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:
Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów ul Kryształowa