Informacja

W związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 09.11.2017r
w godzinach 8.00-12.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody
dla miejscowości zasilanych z ujęcia wody Nordkalk w Miedziankce.