Informacja

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach
w sprawie odwołania zakazu spożycia wody z wodociągu Nordkalk  Sp. z  o.o. Zakład Miedzianka.
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie  informuję, mieszkańców sołectw Skałka, Bławatków, Lesica,
Zajączków, Wesoła oraz Gałęzice zaopatrywanych z sieci zarządzanych przez ZUK w Piekoszowie o braku
przeciwskazań do spożycia wody.

Pobierz treść pisma  Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego