Informacja

W związku z pracami modernizacyjnymi  dnia 01.12.2017
w godz. 9.00-12.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie
wody dla miejscowości: Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek,
Jeżynów, Lasek.