Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje mieszkańców
miejscowości Gałęzice, że w dniu 05.12.2017r. w związku z chlorowaniem sieci
„dawką uderzeniową”, zabrania się używania wody do celów spożywczych.