Informacja dla mieszkańców Lesicy, Bławatkowa, Skałki i Gałęzic,

Informujemy, że trwają testy, które mają na celu ustabilizowanie ciśnienia wody w wodociągach zasilanych z ujęcia w Lesicy.

Na chwilę obecną mieszkańcy Gałęzic i osiedla Skałka przełączeni są do ujecia wody w Lesicy

W związku z powyższym dzisiaj i jutro mogą wystąpić problemy w miejscowościach : Lesica, Bławatków, Skałka, Gałęzice