Informacja dotycząca rozliczenia opłat za wodę i ścieki

Po analizie uwag i wniosków od mieszkańców, w celu umożliwienia dokonywania regularnych opłat za wodę i ścieki, od czerwca br. usprawniamy system rozliczeń dla klientów indywidualnych, i tak:

1. Odczyty będą dokonywane kilka razy do roku w zależności od potrzeb.
2. Po każdym odczycie:
a. Zostanie wystawiona faktura rozliczająca za poprzedni okres obrachunkowy
b. Zostaną wystawione miesięczne faktury częściowe na kolejny okres obrachunkowy
3. Miesięczne faktury częściowe będą wyliczane na podstawie prognoz zużycia.
4. Prognozy będą wyliczane następująco:
a. Ścieki: ilości z odczytów za poprzedni okres z liczników głównych.
b. Woda: ilości z odczytów z liczników głównych i podliczników,
• w okresie zimowym na bazie danych za okres zimowy,
• w okresie letnim z uwagi na zwiększoną konsumpcję wody +10% w stosunku do odczytów zimowych
5. Pozostaje możliwość telefonicznego zgłaszania odczytów.
6. ZUK zastrzega sobie możliwość bieżącej weryfikacji odczytów.
7. Odczyty dla przedsiębiorców pozostają bez zmian.