INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAOPATRYWANIA W WODĘ

Informujemy, że dziś w sobotę pracownicy ZUK oraz Druhowie Strażacy dowozili wodę do miejscowości zaopatrywanych z ujęcia Szczukowskie Górki w ilości zaplanowanej na dziś i jutro. W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i racjonalne gospodarowanie ponieważ kolejny raz dostarczać wodę będziemy w poniedziałek.