KOMUNIKAT

W związku planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej mogą wystąpić przerwy
w dostarczaniu wody z ujęcia Piekoszów 1 w godz od 8.00 do 13.00
Informacja dotyczy mieszkańców sołectwa Wincentów, Micigozdu tylko ul. Południowej,
oraz miejscowości Piekoszów
ul. Częstochowska ( od ujęcia wody Piekoszów I do budynku poczty)
ul. Kolejowej( od ul. Wolności do ul. Częstochowskiej)
ul. Wolności(od ul. Kolejowej w kierunku Wincentowa)