KOMUNIKAT

związku z planowanymi pracami remontowymi sieci wodociągowej w dniu 17.11.2016r
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz 8.00-14.00
Informacja dotyczy mieszkańców sołectw:
Szczukowice, Podzamcze, Micigózd,