Komunikat w sprawie podlewania terenów zielonych

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. prosi mieszkańców gminy Piekoszów, zaopatrywanych z sieci zasilanej w wodę z ujęcia w Lesicy oraz ujęcia Nordkalk o nieużywanie wody pochodzącej z sieci wodociągowej do podlewania terenów zielonych, nawadniania gruntów oraz napełniania basenów przydomowych w godzinach 14.00 – 22.00. Ograniczenie jest spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej dla celów bytowych i przeciwpożarowych oraz ma zapobiec przerwom w dostawie wody. Powyższe podyktowane jest problemami z jakością wody z ujęcia zlokalizowanego na terenie zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance oraz planami związanymi z podłączeniem mieszkańców zasilanych z tego ujęcia do ujęcia wody w Lesicy.