KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piekoszów, Zakład Usług Komunalnych
w Piekoszowie Sp. z o.o. apeluje  o zaprzestanie wrzucania wszelkich trudno rozkładalnych śmieci do muszli klozetowych. Pieluchy jednorazowe, podpaski, ręczniki papierowe, odpady z kuchni, prezerwatywy i coraz popularniejsze chusteczki nawilżane (stosowane niegdyś w pielęgnacji niemowląt teraz również dla higieny dorosłych, w kosmetyce i jako produkt ułatwiający utrzymanie czystości w pomieszczeniach i samochodach) wprowadzone do sieci kanalizacyjnej powodują zapychanie pomp w przepompowniach ścieków, zwiększoną awaryjność tych pomp, niedrożność przewodów kanalizacyjnych. Każde takie zdarzenie związane jest z  możliwością wydostawania się ścieków ze studzienek kanalizacyjnych oraz koniecznością interwencji pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.
Problem jest na tyle poważny, że pompy w  wielu przepompowniach ścieków muszą być czyszczone z zapychających je odpadów kilka razy dziennie! Jest to uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ale także czasochłonne i drogie.
Koszty związane z nagminnymi interwencjami konserwatorów ZUK, pracy sprzętu, paliwa, remontu oraz zakupu nowych pomp i urządzeń, utylizacja wrzucanych zanieczyszczeń znajdują odzwierciedlenie w cenach za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji w roku następnym, a co za tym idzie wzrost wysokości rachunków za odprowadzane ścieki.