Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie – WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU:


Wyjaśnienie części konkursu 10.11.2020r