Likwidacji rozliczeń za wodę w formie ryczałtu

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, iż z dniem ogłoszenia podjęto decyzję o likwidacji rozliczeń za wodę w formie ryczałtu.

Wodomierze będą zakładane stopniowo. Prace rozpoczynamy od miejscowości Janów. Prosimy o udostępnianie pomieszczeń, w których będą montowane wodomierze.