POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ PODPISANE

Miło nam poinformować, że Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Zakres porozumienia obejmuje:
– konsultacje w określeniu tematyki prac dyplomowych studentów Politechniki kierunków: technologia wody i ścieków, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii adresujących bieżące i przyszłe problemy przedsiębiorstwa;
– współdziałanie w organizacji praktyk zawodowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej kierunków: technologia wody i ścieków, inżynieria środowiska, budownictwo;
– współpracę naukową, określenie celów badawczych pod kątem ubiegania się o dofinansowanie wspólnych projektów badawczych;
– wymianę doświadczeń i informacji naukowo-eksploatacyjnych;
– wspólne opracowywanie i wydawanie publikacji oraz prac;
– współpracę i pomoc wzajemną w podnoszeniu kwalifikacji pracowników stron;
– wymianę informacji dotyczących innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia w zakresie interesującym obie strony.
Szczegółowe warunki oraz zasady ewentualnego finansowania i rozliczeń działań będą każdorazowo ustalane przez strony.
Porozumienie w imieniu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. podpisał pełniący czynności Zarządu Spółki Andrzej Paździerz, natomiast w imieniu Politechniki Świętokrzyskiej Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba.