PRZETARG „Obudowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Obudowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”.

Protokół Otwarcia Ofert

Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. 3 do OPZ dodatek do projektu robót geologicznych
Zał. 2 do OPZ koncepcja obudowy studni i przyłącza wodociągowego
Zał. 1 do OPZ PFU
Zalacznik Formularz ofertowy
Wzór Umowy
oświadczenia
Opis przedmiotu zamówienia