UJĘCIE WODY W LESICY

Ujęcie wybudowane przez Urząd Gminy w Piekoszowie, eksploatowane od dnia 02.11.2018 r. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 8 października 2019 r., znak KR.ZUZ.1.421.193.2019.GP ważne do 7 października 2049 r.

W związku z koniecznością zwiększenia wydobycia z ujęcia Spółka opracowała operat wodnoprawny i wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zmianę poprzedniego pozwolenia w zakresie ilości wydobywanej wody do zatwierdzonych wielkości eksploatacyjnych. Pobór wody podziemnej odbywa się ze studni głębinowej o głębokości 60 m p. p. t. w ilości Qmaxs = 0,011 m3/s. Zasoby eksploatacyjne ujęcia Qe = 40 m3/h przy depresji se = 1,5 m ustalone w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 31.08.2016 r. znak GP.6531.9.2016.

Ujmowana woda wtłaczana jest przez pompę głębinową do sieci oraz na zbiorniki wody w Zajączkowie, skąd grawitacyjnie zasila sieci wodociągowe dla miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Bławatków, Lesica, Skałka, jak również osiedle Skałka oraz Gałęzice i część Charężowa (do tego celu wykorzystywana jest infrastruktura wodociągowa Nordkalk Zakładu w Miedziance).