UJĘCIE WODY W SZCZUKOWICACH

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód GP. 6223- 13/10/11 z dnia 14.01.2011 r. ważne do 14.01.2030 r.

Ujęcie wody stanowi studnia wykonana w 1980 r. dla ówczesnej Fermy Cieląt, o głębokości 131,0 m i ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Q= 42,0 m3/h przy s= 25,5 m. Wodociąg swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Jaworznia, Jaworznia Fabryczna, Łaziska, Jaworznia – Gniewce, Jaworznia Zagórze, Janów a od dnia 26 września 2017 r. również: Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek.

Ujmowana woda w badanym zakresie pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym spełnia wymogi stawiane dla wody przeznaczonej do spożycia – jest to woda dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania.