W zwiazku z pogorszeniem jakosci wody z ujecia zlokalizowanego na terenie Zakladu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance

W związku z pogorszeniem jakości wody z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk Sp. z o.o. w Miedziance, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców miejscowości Galęzice oraz osiedla Skałka, ze w dniach 12. 06. 2019r. będzie dostarczana woda butelkowana do spożycia. Wodę do celów gospodarczych rozwozić będą wozy OSP. W celu zaopatrzenia się w wodę do celów gospodarczych należy przygotować we własnym zakresie odpowiednie pojemniki.