ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu dot. Transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. Poniżej w linkach znajduje się dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy


Odpowiedzi na pytania do postępowania


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania