ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu dot. Transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. Poniżej w linkach znajduje się dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty. Termin składania ofert – 15 marca godz. 14.00.

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy


Odpowiedź na pytanie


Informacja z otwarcia ofert


Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz dodatkowego zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert zapytania dodatkowego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty