ZAPYTANIE OFERTOWE

	Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą           
o przedstawienie oferty cenowej na:
- wykonanie remontu kapitalnego stopnia sprężającego dmuchawy firmy SPOMAX model DR114T.
- przeprowadzenie przeglądu technicznego dmuchaw na obiekcie oczyszczalni - 3 szt. 

Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 09.09.2016r.