ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na rok 2017, na zakup jednego kilograma flokulanta FO-4800 lub zamiennika wraz z transportem. Planowany zakup roczny około 1000 kg. Termin i ilość polielektrolitu będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.11.2016 r.:
– na adres: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów,
– faksem pod numer (41)375 14 62,
– na adres e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl
Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia oraz warunków płatności.