Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych w 2018 roku, mających
na celu określenie wartości poniesionych przez Inwestorów nakładów, związanych
z budowami wodociągu/kanalizacji w obrębie Gminy Piekoszów.
Pobierz