Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu asenizacyjnego składającego się z samochodu ciężarowego wyposażonego w beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.
Szczegóły zamówienia do pobrania w poniższych załącznikach:
Ogłoszenie o zamówieniu
Siwz
informacja dla wykonawcow nr 4 – Z OBOWJĄZUJĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1
informacja dla wykonawcow nr 3
informacja dla wykonawców nr 2
informacja dla wykonawców nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 oraz 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6