PRZETARG NA ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Usługi„ Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”
BZP
SIWZ
ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ